วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คนที่จะสอบนายทหารสัญญาบัตร

การเตรียมตัวหรือจะสู้เส้นสาย ไงก็อ่านหนังสือกันบ้างนะครับเพืี่อนๆ ถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาส แค่ครั้งเดียวใน 1 ปี ก็ขอให้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะ การสมัครสอบมันก็ต้องมีการแข่งขันกันธรรมดา ไม่ว่าจะอายุเท่าใด การช่วงชิงเท่านั้นต้องผ่านมัีนไปให้ได้ ผู้ทีสอบปีนี้ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถนะ เราชาวถ่ายรูป 34 ทุกคนก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆ ที่จะสอบ ขอให้โชคดีในการสอบ