วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง

เนื่องจากบิดาของ พ.อ.อ.เกรียงไกร พราหมณ์ภู่ ได้ถึงแก่กรรม พวกเรานจอ.ถ่ายรูปรุ่น 34 ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น