วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

ภาพแรก
ในวันแรกที่เราได้ก้าวเข้ามาเรียนในห้องเรียนของเหล่าถ่ายรูป ช่างเป็นวันที่เริ่มต้นแห่งความสนุก ความรู้ ที่อยู่บนพื้นฐานของการที่ไม่อยากเรียน
แต่เมื่อได้เข้ามาได้เจอเพื่อนในเหล่าทั้ง 15 คน มันช่างสนุก การทะเลาะกัน การบาดหมาง แต่ท้ายสุดก็เข้าใจกัน ภาพแห่งความทรงจำนี้เป็นภาพแรกๆ
ที่ยังคงมี ถ่ายตอนปี 34 ประมาณเดือน ก.ค. เดาได้เพราะคิดเราฝึกประมาณเดือนครึ่ง พอหมดการฝึกก็ถึงได้เข้าเรียน เพราะชุดที่เราใส่เรียนยังไม่ได้ ก็คิดว่า
ประมาณเดือน ก.ค.

1 ความคิดเห็น: