วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

photo 34


ด้วยความตั้งใจแห่งการอยู่รวมกัน บางครั้งความตั้งใจก็ไม่เป็นผลในคราวเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น